XIII. stínadelský sraz ve Vyškově: „Záhada hlavolamu 2007“

V mrazivém večeru jsme se pod rouškou tmy probojovávali ulicemi k vyškovskému náměstí. Nebyli jsme tu už někdy? Chvílemi jsme ulice poznávali, ale pak se před námi opět vynořila jakási zeď a my se museli otočit a vydat jiným směrem. Zanedlouho se v pološeru objevila početná skupina kluků a holek mířící jako rozjetá loď přímo proti nám. Nebylo úniku a tak jsme se raději vmísili do davu.

Proud lidských těl nás v družném hovoru unášel ulicemi města proti toku smrdutého potoka až na malé náměstíčko, kde trojice postav předstoupila na pozadí malé kapličky před ostatní, jež rázem ztichli a jali se poslouchat slova nejvyššího z nich. To je on – Rolf, zaznělo šeptem z něčích úst.

Kawi.Záhy jsme se dozvěděli, že doba panování předchozího Velkého Vonta předčasně skončila, neboť se nešťastník utopil v jedné ze stínadelských stok. Je tedy více než třeba zvolit jeho nástupce. Kandidáti jsou ale dva – Otakar Losna a Štěpán Mažňák. Kdo zvítězí ve více disciplínách, stane se novým Velkým Vontem!

Nejdůležitější byl pro oba kandidáty počet stínadelských ulic, které získají na svoji stranu. Území vyškovských Stínadel bylo rozděleno na dvě části a hráči obou týmů vyráželi k soupeři po břehu říčky mezi zahradami, okolo starého mlýna nebo úzkými uličkami či kryti stínem hřbitovní zdi. Někteří dokonce pobíhali po střechách aby unikli bedlivým strážím protivníka. Cílem bylo získat co možná největší počet ulic ukrytých v obálkách na jedenácti místech v nepřátelském území. Běda však tomu, kdo by byl chycen nepřítelem!

První část vyhrálo družstvo Štěpána Mažnáka (4 ku 3) a proto bylo na čase přistoupit ke druhé části. Kawi za Mažnáka a Rocky za Losnu soupeřili v rychlosti složení rozstříhaného obrázku talismanu Vontů – Ježka v kleci. Opět zvítězili mažňákovci a losnovcům tak zbývala poslední naděje převtělená do dvacetimetrového lana.

V přetahování opět zvítězili stoupenci Štěpána Mažňáka (Ježek, Kawi, Martin a Dingo) před zastánci Otakara Losny (Rocky, Tichošlápek, Jauvajz a Čáp) a Mažnák se tak stal vládcem nad Stínadly nejméně do příštího podzimu.

Kawi, jež vedla tým jeho stoupenců předstoupila před ostatní, kteří se postupně ztišili a převzala z Rolfových rukou odznak velkého vontství. Naráz se z hrdel okolo shromážděných postav ozvala zprvu tichá a stále sílící píseň beze slov. Jednoduchý nápěv, který svou tajemnou mocí pronikl do duší všem, kteří toho večera nezůstali ve vyhřátých domovech a bili se za lepší Stínadla ve stínu vyškovských lamp.

Společné foto.

Akce se zúčastnili: Želva, Žaneta, Zásuvka, Vánočka, Tichošlápek, Šafra (nejde to moc přečíst) Rolf, Pony, Oheň, Martin, Laďa (Rocky), Kawi, Káťa, Ježek, Jauvajz, Elda, Dingo, Čip, Čáp, Any.